Fartak IELTS Academy based in Vancouver

لیست ایلتس

تعداد آیتم ها در هر صفحه

نمونه رایتینگ آیلتس آکادمیک :آیلتس کمبریج 13 تست 2 تسک 1

آیلتس کمبریج 13 تست 2 تسک 1 :بارچارت این نمونه گزارش توسط استاد آیلتس آکادمی فرتاک نوشته شده است. لغات مختلف گزارش دهی Bar chart در آن استفاده شده است. با استفاده از فایل Writing Task 1 Academic کلاس خصوصی آیلتس فرتاک در بخش دانلود منابع میتوانید این لغات را استخراج و در نگارش خود استفاده کنید.

نمونه رایتینگ آیلتس آکادمیک: آیلتس کمبریج 11 تست 2 تسک 2

این نمونه مقاله برای Task 2 تست 2 کتاب کمریج آیلتس 11 نگاشته شده است. موضوع اصلی آن Recycling در منازل است و لغات و Collocation های مرتبط این موضوع در جای جای آن یافت میشود.همچنین استفاده از Cohesive devices و تنوع گرامری آموزش داده شده در دوره خصوصی آیلتس در آن به چشم میخورد.

نمونه رایتینگ آیلتس آکادمیک:آیلتس کمبریج 13 تست 2 تسک 2

این نمونه مقاله برای کتاب 13 آیلتس کمریج نگاشته شده است. علاوه بر نمونه انتهای کتاب برای این موضوع، میتوانید از این مقاله نیز به عنوان الگوی مناسب ایده پردازی،لغات مرتبط و همچنین Cohesion استفاده نمایید. تمرکز اصلی روی واژه Choice است و در این مقاله از Collocation های مرتبط استفاده شده است.

نمونه رایتینگ آیلتس آکادمیک: آیلتس کمبریج 9 تست 4 تسک 2

این مقاله برای تست شماره 4 کتاب 9 آیلتس کمریج نگاشته شده است. لغات مرتبط به موضوع زبان و همچنین Collocation های این حوزه به طور چشمگیری در این مقاله استفاده شده اند. تعدادی از این لغات Bold شده اند. بسیاری از ساختارهایی پیچیده گرامری که در دوره تک مهارتی آیلتس Writing فرتاک تدریس میشوند در این نمونه قابل مشاهده هستند.

نمونه رایتینگ آیلتس آکادمیک:آیلتس کمبریج 10 تست 1 تسک 2

این مقاله برای موضوع تست 1 کتاب 10 آیلتس کمریج نوشته شده است. همانگونه که میدانید موضوع Children و همچنین Upbringing در تسک دوم بسیار متداول میباشد. میتوانید واژگان مرتبط زیادی در این خصوص در این مقاله بیابید.

نمونه رایتینگ آیلتس آکادمیک:آیلتس کمبریج 10 تست 4 تسک 2

این مقاله به عنوان نمونه ای برای موضوع تست 4 کتاب کمریج آیلتس 10 نگاشته شده است.ایده پردازی در مورد موزه های ممکن است کمی برای داوطلبین آیلتس آکادمیک مشکل باشد. در این نمونه از لفات مرتبط موضوع Museum و همچنین Collocation های مرتبط با این حوزه به وفور استفاده شده است. ایده ها هم جالب هستند.

نمونه رایتینگ آیلتس آکادمیک: آیلتس کمبریج 9 تست 3 تسک 1

این نمونه گزارش نمودار کتاب کمریج آیلتس تست 3 میباشد. علاوه بر ساختارهای متعارف و واژگان گزارش دهی ، ساختارهای گرامری آینده نیز به چشم میخورد. نمونه خوبی برای نمودارهایی که آینده را پیش بینی میکنند،میباشد. در دوره خصوصی و فشرده آیلتس این ساختارهای گرامری به صورت کاربردی به زبان آموزان آموزش داده میشود.