در این مقاله قصد داریم دلایل کسب این نمره،اشتباهات و راهکارهای ارتقا آن را بررسی کنیم. لازم است قبل از خواندن آنالیز، نمونه را به دقت مطالعه کنید.دلیل اصلی کسب نمره 7.5 این مقاله واژگان پیشرفته و مرتبط به موضوع است. نکته قابل توجه اینکه  کلمات زیر به صورت طبیعی و با توجه به قابلیت های لغوی داوطلب و به صورت بداهه نوشته شده است :
 

 Preferred method of transportation  •
 Commuters  •
 Leave the driving to the professionals  •
 More affordable  •
  Move farther and further away  •
 Greater distances  •
 Cut down on traffic jams  •
  Motorways  •
 Ever-expanding urban populations  •
 
داوطلب به وجوه اصلی موضوع پرداخته است، به عبارت دیگر هر دو وجه "ساختن خطوط راه آهن برای قطارهای سریع السیر" و همچنین "توسعه حمل و نقل عمومی"را مورد بررسی قرار گرفته است. ولیکن  به عبارت های “Large sums of money”  و “between cities” کم توجه بوده است. اگر این دو مورد هم بیشتر مورد توجه قرار میگرفت نمره بیشتری کسب می شد.  همانگونه که میدانید اولین معیاری نمره دهی در مهارت نگارش آزمون آیلتس Task Responseیا Task  Achievement است.این اولین موردی که مصححین در مقاله شما  مورد داوری قرار می دهند.نوشته شما باید به اصطلاح On-Topic باشد و از Limit که Rubric تعیین کرده خارج نشود.
اولین قدم جهت نگارش یک مقاله خوب، درک کامل موضوع است. بعضی از موضوعات شامل واژه هایی هستند که ممکن است کم اهمیت به نظر برسند ولی در واقع این کلمات نقش کلیدی در جزئی کردن موضوع دارند. در صورتیکه این واژه ها در نظر گرفته نشوند مقاله دچار کلی گویی Generalization  و یا Sweeping میشود. بی توجهی به کلمات اصلی و فرعی موضوع در برخی از موارد منجر به منحرف شدن از موضوع و یا به اصطلاح  Off-Topic شدن مقاله میشود.
در این مقاله، در پاراگراف های مقدمه ، بدنه و نتیجه گیری به اندازه کافی به کلمات و ایده های High Speed trains،  Between cities و همچنین Improving existing transport پرداخته شده است. ولی به اختصاص بودجه و بین شهری بودن اشاره مستقیمی نشده است و یا حداقل کمتر اشاره شده است.بر اساس نظر ممتحن این مقاله نمره 8 نگرفته است چون نویسنده آن به این دو لغت به توجه بوده است.

نتیجه گیری

1. جهت جلوگیری از فراموش کردن کلمات جزئی اما مهم Rubric، قبل از ایده پردازی و نوشتن،همه واژگان اصلی و جزئی موضوع را در چک نویس لیست کنید. در طول ایده پردازی و نوشتن مدام به لیستی که تهیه کرده اید نگاه کنید و از لغات و یا مترداف هایی که در ذهن دارید استفاده کنید.
2. یکی از راهکارهای مهم در این جهت کسب نمره Task Acheivement،تکرار واژگان اصلی Rubric و یا مترادف آنها در پاراگراف های بدنه مقاله است.باید سعی کنید به لغات و ایده های اصلی موضوع در پاراگراف ها بارها اشاره کنید.این کار نه تنها به موضوع Task Response کمک میکند بلکه موجب به وجود آمدن اتحاد معنایی جملات پاراگراف ها یا همان Coherence می شود.