آیلتس جنرال و آکادمیک : معرفی Coherence و Cohesion در مهارت Writing آزمون آیلتس

Coherence  و Cohesion  چیست؟
در ابتدا باید بگوییم به طور کلی معیار Coherence&Cohesion سازماندهی و نظم مقاله شما را مورد ارزیابی قرار می دهد.این یکی از چهار معیار نمره دهی در مهارت Writing  آزمون آیلتس می باشد.
 
 1. منظور از Coherence انسجام جریان نوشته شما (Flow of writing) می باشد. این که باید ایده های شما در هر پاراگراف به طور منطقی به یکدیگر مرتبط باشند (Logically organized) و همچنین به طور منظمی ترتیب داده بشوند(Appropriately sequenced). نوشته شما باید براحتی قابل درک باشد(Easy to understand and follow).
 2. منظور از Cohesion لغات و عبارت ربطی است که ایده های شما را به یکدیگر مرتبط می سازند(Connecting Ideas). همچنین Cohesion ارتباط بین پاراگراف ها و جملات را نشان می دهد.

ولی چطور می توانیم یک Writing منسجم و مرتبط بنویسیم؟
فرض کنید قرار است در آزمون آیلتس برای موضوع زیر یک مقاله بنویسید. همانگونه که می بینید این یک موضوع یک  Rubricدو وجهی و متداول در Writing IELTS است. در واقع موضوع از شما خواسته محسنات و معایب انرژی هسته ای را مورد بحث قرار دهید و همچنین نظر شخصی خود را در آن اعلام کنید.

IELTS Writing: Task 2 Essay
.The threat of nuclear weapons maintains world peace. Nuclear power provides cheap and clean energy
.The benefits of nuclear technology far outweigh the disadvantages
To what extent do you agree or disagree
 
لطفاً قبل از خواندن ادامه مطلب، بر اساس آنچه که در دوره خصوصی آیلتس فرتاک آموختید، به موضوع فکر کنید و ایده های خود را بنویسید و آنها را مرتب سازید.موضع خود را مشخص کنید و از ابتدا بدانید نظر شخص شما در خصوص موضوع چیست.

حالا قصد داریم مراحل را با یکدیگر انجام دهیم :

پاراگراف مقدمه Introductory Paragraph:
 • ​موضوع مقاله را با کلمات و عبارت جایگزین بازنویسی کنید. از موضوع خارج نشوید ولی سعی کنید در بیان موضوع ابتکار و خلاقیت به خرج بدهید.اگر به خاطر داشته باشید در کلاس آیلتس در خصوصNatural Style of Writing  صحبت کردیم. روان ولی کاملا در چهارچوب مشخص شده در موضوع بنویسید.
 • نظر شخصی خود را به روشنی عنوان کنید.بسیاری از داوطلبین فقط به بازنویسی موضوع به کلمات مترادف جایگرین اکتفا می کنند. ولیکن اشاره به نظر شخصی در مقدمه شدیداً پیشنهاد می شود.رویکرد خود نسبت به تکنولوژی هسته ای را به طور مستقیم  ذکر کنید. اینکه آیا محاسن آن از مضرات بیشتر است یا خیر.
پاراگراف های بدنه Body Paragraphs
 • Body 1 : بیان ایده های موافق موضوع Nuclear Technology
 • Body 2 : بیان ایده های مخالف موضوع Nuclear Technology
پاراگراف نتیجه گیری : Concluding Paragraph
 • بازنویسی نظر شخصی با جملات،عبارات و کلمات جایگزین
خوب، این طرح و برنامه کلی مقاله ما بود. حالا می خواهیم به اهمیت پاراگراف نویسی در IELTS Writing  در کسب نمره Coherence  و Cohesion  اشاره کنیم.

پاراگراف نویسی
پاراگراف نویسی  به مصحح نشان دهید که هر یک از ایده های شما در پاراگراف های مستقل بحث شده اند.پاراگراف های مثل تابلوهای راهنمایی عمل می کنند (Signposting) . با استفاده از پاراگراف ها می توانید جهت نوشته خود به سمت ایده های مختلف را ، به خواننده نشان دهید.
 
 • پاراگراف خود را با یک جمله ساده به عنوان (Topic Sentence) شروع کنید. این جمله باید ایده اصلی (Main Idea) پاراگراف را به روشنی بیان کند.
 • در سطر های بعدی Topic Sentence را که در خط اول نوشتید با جزئیات بیشتری توضیح دهید.از تجربه های شخصی خود مثال بزنید، اگر در خصوص موضوع در جایی مطلبی خواندید یا آمار و ارقام در خصوص آن می دانید ذکر کنید.
 • جملات و ایده های خود را با کلمات و عبارات ربطی  (Cohesive Devices)به یکدیگر مرتبط سازید. سعی کنید در استفاده از Cohesive) devices) تنوع به خرج بدهید. از تکرار کلمات ربطی بپرهیزید. همچنین هنگام استفاده از کلمات و عبارات ربطی از خود بپرسید آیا کلمه یا عباراتی که مورد نظر دارید با ایده ها و جملات شما تطابق دارد؟
 
 • برای یادگیری و استفاده از عبارات و کلمات ربطی به  فایل تهیه شده از Cohesive Devices  در سایت آکادمی آیلتس فرتاک مراجعه کنید.
 • علاوه بر Cohesive devices  می توانید از ضمایر برای مرتبط کردن جملات به یکدیگر استفاده کنید.به مثال زیر توجه کنید:
  • I am very happy to receive this award. Additionally, I would like to thank my colleagues, without them I wouldn’t be standing here accepting this.
 • همچنین می توانید از روش جایگرینی لغات و عبارات استفاده کنید. (Substitution)
Famous people deserve a private life. Celebrities also sell newspapers.
 • از تکرار پرهیز کنید. از کلمات مترادف و مرتبط به موضوع استفاده کنید.
در پایان،امیدواریم خواندن این مقاله به شما کمک کند بتوانید در آزمون آیلتس نوشته ای منسجم و مرتبط داشته باشد.